top of page

חדשות הליו ישראל

גם בישראל מתקיימת פעילות הליו

אם בלימודי קוריאה והשפה הקוריאנית, אם בריקוד ושירה בסגנון קייפופ, אם בעיסוק בטקוואנדו ובאמנויות לחימה, ואם בעיסוק (ובעיקר באכילת) אוכל קוריאני עסקינן, אז ברור שיש את כל זה ועוד - גם אצלנו כאן!

פעילויות מתקיימות במקומות שונים ומאורגנות ע"י מספר גורמים שהמשותף להם הוא אהבת התרבות הקוריאנית:

פעילויות של שגרירות קוריאה בישראל, של המרכז לתרבות קוריאה בירושלים, של חוגי לימודי קוריאה באוניברסיטאות ובמרכזי לימוד, של בתי הספר לריקוד קיי-פופ, של חוגי אמנויות לחימה, של מדריכי טיולים לקוריאה, של קבוצות ברשתות החברתיות, של מסעדות ובשלני אוכל קוריאני, ושלנו קהל אוהדי התרבות הקוריאנית בישראל!

אז עשו לכם מנהג לבקר באתר, והתעדכנו כאן לגבי חדשות ופעילויות הליו בישראל.

bottom of page