top of page

קורס קוריאנית בחוג ללימודי מזרח אסיה בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב

החוג מתמקד בארבעה תחומי ליבה, מתוך ראייה בין-תחומית והשוואתית, המאפשרים לתלמידים שער להבנת אסיה, בעבר ובהווה, ואופק לעתיד: אסיה המודרנית והעכשווית; היסטוריה; דת, הגות ופילוסופיה; אסיה והעולם. בהתאם, הקורסים כוללים נושאים אלה, לרוב מתוך דיון באחת הציוויליזציות העיקריות: סין, יפן, הודו וקוריאה; הדיסיפלינות הנדונות בקורסים כוללות: היסטוריה, פילוסופיה, דת, יחסים בינלאומיים ומדע המדינה, ספרות, אמנות, תיאטרון, קולנוע, פוליטיקה, כלכלה, אנתרופולוגיה וסוציולוגיה.

קורס קוריאנית בחוג ללימודי מזרח אסיה בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב

סטודנטים וסטודנטיות בחוג ללימודי מזרח אסיה ע"ש לסטר וסאלי אנטין באוניברסיטת תל אביב מוזמנים להרשם לקורס הקוריאנית.
הקורס ניתן כקורס בחירה.

bottom of page