Booking.com
top of page
כמה עולה מלון בסיאול דרך בוקינג? (מודעה)

מיהם זוכי פרסי הדרמה של SBS לשנת 2023?

ב-29 בדצמבר התקיים טקס פרסי הדרמה השנתי של SBS לציון הדרמות הקוריאניות הטובות של הרשת ב-2023 -SBS Drama Awards.

רבים מבאי הטקס לבשו שחורים כאות אבל על מותו של השחקן הקוריאני האהוב לי סון קיון.


מנחי הטקס היו: שין דונג-יוב וקים יו-ג'ונג


רשימת הזוכים המלאה:

הפרס הגדול - Daesang:

זוכה הפרס: לי ג'ה-הון ("נהג מונית 2")
מועמדים וזוכים

השחקן הטוב ביותר בסדרה רב עונתית

זוכה הפרס: אהן היו-סאופ (ד"ר רומנטיקה 3)

מועמדים:

 • קים ריי-וון ("המגיבים הראשונים 2")

 • אהן היו-סאופ (ד"ר רומנטיקה 3)

 • לי ג'ה-הון ("נהג מונית 2")

 • האן סוק-קיו (ד"ר רומנטיקה 3)

השחקנית הטוב ביותר בסדרה רב עונתית

זוכה הפרס: לי סונג-קיונג (ד"ר רומנטיקה 3)

מועמדים:

 • גונג סונג-יון (המגיבים הראשונים 2)

 • לי סונג-קיונג (ד"ר רומנטיקה 3)

השחקן הטוב ביותר במיני סדרה - רומנטיקה / קומדיה רומנטית

זוכה הפרס: סונג קאנג (השד הפרטי שלי)

מועמדים:

 • קים מו-יול ("טרולי")

 • פאק הי-סון ("טרולי")

 • סונג קאנג ("השד הפרטי שלי")

השחקנית הטובה ביותר במיני סדרה - רומנטיקה / קומדיה רומנטית

זוכת הפרס: קים יו-ג'ונג (שגם הנחתה את הטקס - "השד הפרטי שלי")

מועמדים:

 • קים יו-ג'ונג ("השד שלי")

 • קים היון-ג'ו ("טרולי")

השחקן הטוב ביותר במיני סדרה - ז'אנר / פעולה

זוכה הפרס: פארק סונג-וונג ("הצבעה על עונש מוות")

מועמדים:

פאק סונג-וונג ("הצבעה על עונש מוות")

פאק הא-ג'ין ("הצבעה על עונש מוות")

אמ קי-ג'ון ("בריחת השבעה")

הו יונג-סה ("השד" -"Revenant")

השחקנית הטובה ביותר במיני סדרה - ז'אנר / פעולה

זוכה הפרס: מון צ'ה וון ("חוק וכסף")

מועמדים:

 • קים טא-רי ("השד" -"Revenant")

 • מון צ'ה וון ("חוק וכסף")

 • אים ג'י-יון ("הצבעה על עונש מוות")

 • הוואנג ג'ונג -אם ("בריחת השבעה")


השחקן המצטיין בסדרה רב-עונתית

זוכה הפרס: שין ג'ה-הא ("נהג מונית 2")

מועמדים:

 • קאנג קי-דונג ("המגיבים הראשונים 2")

 • קים מין-ג'ה ("Dr. Romantic 3")

 • שין ג'ה-הא ("נהג מונית 2")

השחקנית המצטיינת בסדרה רב-עונתית

זוכה הפרס: פיו יה-ג'ין ("נהג מונית 2")

מועמדים:

 • סו ג'ו-יון ("ד"ר רומנטיקה 3")

 • או מי-הווא ("המגיבים הראשונים 2")

 • פיו יה-ג'ין ("נהג מונית 2")


השחקן הטוב ביותר במיני סדרה - רומנטיקה / קומדיה רומנטית

זוכה הפרס: ריו און 려운 Ryeo Un ("סודות רומנטיים בבית ההארחה")

מועמדים:

 • קאנג הון ("סודות רומנטיים בבית ההארחה")

 • קים טה-הון ("השד שלי")

 • ריו און 려운 Ryeo Un ("סודות רומנטיים בבית ההארחה")

 • יונג גאן-ג'ו ("סודות רומנטיים בבית ההארחה")

השחקנית הטובה ביותר במיני סדרה - רומנטיקה / קומדיה רומנטית)

זוכה הפרס: שין יה-אן ("סודות רומנטיים בבית ההארחה")

מועמדים:

 • שין יה-אן ("סודות רומנטיים בבית ההארחה")

 • צ'ו יה-ג'ו ("סודות רומנטיים בבית ההארחה") & ("השד שלי")

 • הוואנג בו-רם-ביול ("סודות רומנטיים בבית ההארחה")

השחקנן הטוב ביותר במיני סדרה - ז'אנר פעולה

זוכת פרס: לי ג'ון (בריחה השבעה") / הונג קיונג (השד-Revenant)

מועמדים:

 • קים קוון ("הצבעה על עונש מוות")

 • פארק הון ("חוק וכסף")

 • לי ג'ון ("בריחת השבעה")

 • הונג קיונג ("השד"-"Revenant")


השחקנית הטוב ביותר במיני סדרה -  ז'אנר פעולה

זוכת הפרס: לי יו-בי ("בריחת השבעה")

מועמדים:

קים יו-מי ("הצבעת ההרג")

סון אן-סו ("חוק וכסף")

לי יו-בי ("בריחת השבעה")

ג'ו יון-הי ("בריחת השבעה")

שחקן המשנה הטוב ביותר (מיני סדרה - עונה)

זוכי הפרס: בא יו-רם ("נהג מונית 2") / ג'אנג היוק-ג'ין ("נהג מונית 2")

מועמדים:

 • בא יו-רם Bae Yoo-Ram ("נהג מונית 2")

 • הו אי-סיק ("המגיבים הראשונים 2")

 • יון נא-מו ("ד"' רומנטיקה 3")

 • ג'אנג היוק-ג'ין ("נהג מונית 2")

שחקנית המשנה הטובה ביותר במיני סדרה

זוכת הפרס: סון ג'י-יון ("המגיבים הראשונים 2")

מועמדים:

 • סון ג'י-יון ("המגיבים הראשונים 2")

 • יונג ג'י-אהן ("Dr. Romantic 3")

 • ג'ין קיונג ("ד"ר רומנטיקן 3")

שחקן המשנה הטוב ביותר במיני סדרה - רומנטיקה / קומדיה רומנטית

זוכה הפרס: ג'ונג סון-וון ("טרולי"/"השד שלי")

מועמדים:

אין גיו-ג'ין ("סודות רומנטיים בבית ההארחה")

ג'ונג סון-וון ("טרולי") & ("השד שלי")

הו ג'ונג-דו ("השד שלי")

שחקנית המשנה הטובה ביותר (מיני סדרה - רומנטיקה / קומדיה רומנטית)

זוכה הפרס: סו ג'ונג יון ("טרולי"/"השד שלי")

מועמדים:

 • ריו היון-קיונג ("טרולי")

 • סו ג'ונג יון ("טרולי") & ("השד שלי")

 • לי יון-ג'י ("השד שלי")

 • האן צ'ה-אה ("בית ההארחה הרומנטי הסודי")

שחקן המשנה הטוב ביותר (מיני סדרה - ז'אנר / פעולה)

זוכת הפרס: קים וון-הא ("Revenant")

מועמדים:

 • קים וון-הא ("השד"-"Revenant")

 • קים הא-סוק ("השד"-"Revenant")

 • קים יה-הווא ("חוק וכסף")

 • פארק ג'י-יונג ("השד"-"Revenant")

 • שין יונג-קין ("הצבעה על עונש מוות")

 • יון טה-יונג ("בריחת השבעה")

פרס גניבת הסצנה

זוכה הפרס: קו סאנג-הו ("נהג מונית 2"/"ד"ר רומנטיקה 3") / ביון יונג-הי ("נהג מונית 2" / "ד"ר רומנטיקה 3")

השחקן החדש הטוב ביותר

זוכי פרס:

קאנג יו-סוק ("חוק וכסף")

קים דו-הון ("בריחת השבעה")

לי סין-יאנג ("ד"ר רומנטיקה 3")

לי הונג-נא ("בריחת השבעה", "ד"ר רומנטיקה 3")

השחקנית החדשה הטובה ביותר

זוכות פרס:

קוון אה-ראום ("הצבעה על עונש מוות")

יאנג היי-ג'י ("השד") / צ'ונג סו-בין ("טרולי")

השחקן והשחקנית הצעירים הטובים ביותר

זוכי הפרס:

צ'וי היון-ג'ין ("הצבעה על עונש מוות")

האן ג'י-אן ("ד"ר רומנטיקה 3")

פאק סו-יִיא ("Revenant")

אהן צ'ה-הם ("נהג מונית 2")

פרס עבודת הצוות הטובה ביותר

זוכת הפרס: צוות הדרמה "ד"ר רומנטיקה 3"

מועמדים:

("הצבעה על עונש מוות")

("בית ההארחה הרומנטי הסודי")

(ד"ר רומנטיקה 3)

("נהג מונית 2")

("המגיבים הראשונים 2")

פרס ההופעה הטובה ביותר

זוכה הפרס: ג'ין סון-קיו (השד-Revenant)

פרס הזוג הטוב ביותר

זוכי הפרס: סונג קאנג וקים יו-ג'ונג ("השד הפרטי שלי")

למרות התרעומת שהיתה על ההפקה, שאמרה כי מעבר להצבעות ברשת יחולו קריטריונים נוספים בשיפוט למורת רוחם של המעריצים ש טענו כי זהו ניסיון לשינוי התוצאה (למרות שכפי הנראה כך הדבר תמיד) - בסופו של דבר נבחר הזוג שהיה גם חביב הקהל (בפער גדול)


מועמדים:

 • אהן יו-סופ ולי סונג-קיונג (ד"ר רומנטיקה 3)

 • ריו אן ושים יה-אן ("סודות רומנטיים בבית הארחה")

 • סונג קאנג וקים יו-ג'ונג ("השד שלי")

הדרמה הטובה ביותר עפ"י הצבעות ברשת

זוכה הפרס: ("נהג מונית 2")

מועמדים:

 • ד"ר רומנטיקה 3

 • השד הפרטי שלי

 • נהג מונית 2

 • המגיבים הראשונים 2

 • השד -Revenantצפו בסרטונים של טקס פרסי הדרמה של רשת SBS המלא:

מזל טוב לזוכים!

0 תגובות

Comments


מודעות

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

אין פה מוצרים כרגע.

bottom of page