top of page

כרטיס מתנה הליו

‏50 ₪

מתנה נהדרת:
כרטיס מתנה למתנות קוריאניות מאתר הליו!
הכרטיס מאפשר רכישה לפי בחירה עד לסכום הנקוב בכרטיס.

שיהיה בהנאה!
...
מתנה נהדרת: כרטיס מתנה למתנות קוריאניות מאתר הליו! הכרטיס מאפשר רכישה לפי בחירה עד לסכום הנקוב בכרטיס. שיהיה בהנאה!

‏50 ₪
‏100 ₪
‏150 ₪
‏200 ₪
סכום אחר
bottom of page